Zondag 15: geleden en gekruisigd

Capelle, 7 oktober 2012. Zondag 15. Jezus’ lijden en kruisiging en het lijden van de mensen. z15.12

Filippenzen 3

Capelle, 9 september 2012, Filippenzen 3:10-11. Viering Avondmaal. Het kennen van Christus. fil3.12