Stellingen

Stellingen bij de promotie op 29 februari 2012. stellingen

Inleiding verdediging

Inleiding op de verdediging van het proefschrift. inleiding

2012 Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit.

Preken tussen de verhalen

Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit. UtrechtKok, Utrecht, 2012. Proefschrift, verdedigd op 29 februari 2012 aan de Theologische Universiteit, Kampen. Meer info: https://keesvandusseldorp.wordpress.com/category/proefschrift/inhoud/