Markus 2: Je zonden zijn vergeven!

Schildwolde, 12 januari 2020. Preek over Markus 2:1-12. Je zonden zijn vergeven! Met viering Heilig Avondmaal. klik hier: mark2.20w

Markus 16, Pasen: een geloofwaardig verhaal

Schildwolde, 27 maart 2016. Voor de middagdienst op Pasen. Preek bij Markus 16:15-16. Pasen – een geloofwaardig verhaal. mark16b.16w

Markus 16, Pasen: …bij zonsopgang…

Schildwolde, 27 maart 2016. Pasen! Markus 16:2b: … bij zonsopgang … mark16.16w

Markus 15, Goede Vrijdag: Het kruis staat in het donker

Schildwolde, 25 maart 2016. Markus 15:33-34: Het kruis staat in het donker. Goede Vrijdag. mark15.16w

Markus 14: Getsemané, gevecht en gebed

Schildwolde, 20 maart 2016. Jezus in Getsemané: gevecht en gebed voor ons. mark14a.16w

Markus 14: pesachmaal en avondmaal

Schildwolde, 13 maart 2016. Preek over Markus 14:12-26. Het laatste pesachmaal en het eerste avondmaal. Korte preek bij de viering van het avondmaal. mark14.16w

Heeft Jezus het tempelplein twee keer op de kop gezet?

Vraag:

De tempelreiniging wordt in alle vier evangeliën beschreven (Mat.21, Mark.11, Luk.19 en Joh.2). Maar het verhaal van Johannes wijkt erg af van de andere drie. Hoe moet je dat zien? Heeft Jezus dit twee keer gedaan?

Reactie:

Inderdaad wijkt de beschrijving van Johannes behoorlijk af van de andere evangelisten: Hij spreekt van het verdrijven van de handelaren en het vee. In de andere evangeliën wordt het vee niet genoemd, maar de klanten weer wel. Johannes vertelt dat Jezus spreekt over de tempel als markt. In de andere evangeliën noemt Jezus de tempel een rovershol. Johannes noteert de bekende uitspraak van Jezus over zijn lichaam als tempel. En vooral: Johannes plaatst dit aan het begin van Jezus’ optreden, terwijl het in de andere evangeliën heel duidelijk in de laatste week plaatsvindt.

Er zijn twee oplossingen denkbaar:

  1. Johannes heeft de gebeurtenissen vrij verteld en in zijn verhaal een andere plek gegeven. Je moet zijn evangelie niet chronologisch lezen. Het gaat om zijn interpretatie van de gebeurtenissen.
  2. Er zijn twee momenten geweest waarin Jezus het tempelplein heeft leeggeveegd.

Oplossing 1 is niet onmogelijk. Het bezwaar is echter dat Johannes meestal precies is in de datering van de gebeurtenissen. Bovendien ontbreekt de bijzondere sfeer van de laatste week waarin de andere evangelisten dit verhaal vertellen. Het gevolg van deze oplossing is, dat we Johannes minder serieus nemen in de betrouwbaarheid van zijn verhaal.

Oplossing 2 lijkt in eerste instantie onwaarschijnlijk: Jezus zal toch niet twee keer het tempelplein leeggeveegd hebben? Toch is het wel denkbaar dat Jezus aan het begin van zijn optreden een duidelijk signaal gaf over zijn opdracht en aan het einde van zijn optreden iets van Gods oordeel liet merken over de onvruchtbare tempeldienst.

Ik voel zelf het meest voor oplossing 2. Bij het voorbereiden van een preek concentreer ik mij altijd op hoe een evangelist het zelf vertelt, waarbij ik gegevens uit de andere evangeliën uiteraard wel bekijk. Maar in een preek zal ik me niet richten op vergelijkingen of verschillen, maar proberen de strekking van het bijbelverhaal zelf naar voren te brengen.