Welkom

Ik ben Kees van Dusseldorp, predikant in de Nederlands Gereformeerde
Kerk (vrijgemaDSC_0275 (2)akt) te Neede en docent homiletiek (preekkunde) aan de Theologische Universiteit

in Kampen|Utrecht.

Op deze site plaats ik mijn preken en verder ook
artikelen en papers die ik geschreven heb. Gebruik van dit materiaal is alleen toegestaan na mijn instemming.

Preken kun je gericht zoeken via het menu of via de zoekbalk.

Groeten in Christus,

Kees van Dusseldorp (cvdus@hetnet.nl)

 

Efeziërs 5 – Laat de Geest u vervullen – Pinksteren

Neede, 28 mei 2023. Pinksteren. Preek over Efeziërs 5:18b: ‘Laat de Geest u vervullen’.

Efeziërs 3 – Ik buig mijn knieën – hereniging GKV-NGK

Neede, 14 mei 2023. Korte preek over Efeziërs 3:14-21. Ik buig mijn knieën. Dienst in het kader van viering hereniging GKV en NGK.

Efeziërs 1 – Geloof je in de kerk?

Neede, 7 mei 2023. Preek over Efeziërs 1:22-23. Thema: Geloof je in de kerk?

Paradijs of hel? Waar ging Jezus heen na zijn dood?

vraag:

In de dienst op Goede Vrijdag kwamen twee dingen bij elkaar. We lazen in Lukas 23:43 dat Jezus aan het kruis tegen de moordenaar naast zich zegt: ‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’. En in dezelfde dienst werd de Apostolische Geloofsbelijdenis voorgelezen, waarin staat dat Jezus ‘is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel’. Dat roept de vraag of: ging Jezus na zijn sterven aan het kruis nu naar het paradijs of naar de hel?

reactie:

Mooie vraag! Zo klinkt het inderdaad wel als een bijzondere tegenstelling. Waar ging Jezus heen? Laten we beide uitspraken eens bekijken:

‘Neergedaald in de hel’.

Deze uitspraak komt in de Bijbel niet voor. Het is een interpretatie van 1 Petrus 3:19, maar die tekst geeft dit niet heel duidelijk aan. Waarom deze woorden een plek hebben gekregen in de Apostolische Geloofsbelijdenis, is niet helemaal duidelijk.

Er zijn een paar interpretaties van wat het zou kunnen betekenen:

  • De Rooms-Katholieke uitleg: Jezus is na zijn sterven afgedaan in het dodenrijk om daar de zielen van de oudtestamentische gelovigen te bevrijden.
  • De Lutherse uitleg: Jezus is na zijn begrafenis naar de hel gegaan en heeft daar de duivel zijn macht ontnomen.
  • De Gereformeerde uitleg: ‘de hel’ is geen concrete plek waar Jezus heengegaan is. Het is een typering van de angst en godverlatendheid die Jezus heeft ervaren. Het lijden en sterven van Jezus was ‘hels’.

Nog vandaag in het paradijs

‘Het paradijs’ is hier een andere aanduiding van ‘Gods koninkrijk’, waar de moordenaar naar vraagt (23:42). Dat Jezus dit vervangt door ‘het paradijs’ betekent voor de moordenaar een diepe troost: na zijn dood zal hij – met vergeving voor zijn moord en andere zonden – in nieuwe onschuld en vreugde voortleven bij God, samen met Jezus. Dit geldt direct vanaf zijn dood (‘vandaag nog’), ook al betreft dit nog niet zijn lichaam dat pas weer zal opstaan bij de wederkomst van Jezus.

Ook Paulus spreekt hiervan, bijvoorbeeld in Filippenzen 1:23: ‘Als ik sterf zal ik met Christus zijn’. In Lukas 16:22 laat Jezus er trouwens ook iets van zien door in een gelijkenis te vertellen dat de arme Lazarus ‘door engelen werd weggedragen om te rusten aan Abrahams hart’.

Er is wel geprobeerd om ‘vandaag’ op te vatten als: ‘Ik zeg u vandaag: U zult met mij in het paradijs zijn’. Dan is er ruimte om ‘het paradijs’ op te vatten als de nieuwe aarde in de toekomst. Deze opvatting is vanuit de grondtekst niet zo sterk. Het woord van Jezus krijgt nog meer kracht als je bedenkt dat dit door de ene gekruisigde tegen de andere wordt gezegd: ‘Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn!’

Over beide uitdrukkingen bestaan dus veel verschillende meningen. Voor mezelf houd ik het erop dat Jezus aan het kruis ‘de hel’ heeft ervaren in het oordeel van God en dat Hij na zijn dood ‘het paradijs’ is binnengegaan, terwijl zijn lichaam nog in het graf lag. Ik schrijf dit met enige schroom. Zo letterlijk staat het allemaal niet in de Bijbel en wij gebruiken ons beperkte en menselijk voorstellingsvermogen om er iets over te zeggen.

Lukas 22 – Goede Vrijdag – Jezus’ verlangen naar de maaltijd

Neede, 7 april 2023. Preek over Lukas 22:15. Jezus’ verlangen naar de maaltijd. Goede Vrijdag. Met viering Avondmaal. klik hier:

Lukas 18 – God, doe recht!

Neede, 19 maart 2023. Preek over Lukas 18:1-8. Thema: God, doe recht! Over blijven bidden om Gods recht in Christus. En de spannende vraag van Jezus. klik hier:

1 Koningen 3 – Wat vraag jij? Biddag 2023

Neede, 8 maart 2023. Preek over 1 Koningen 3:1-15 – het gebed van Salomo. Thema: Wat vraag jij? Preek bij biddag voor gewas en arbeid. Klik hier:

Lukas 7 – Blijf niet aan de kant!

Neede, 19 februari 2023. Preek over Lukas 7:31-35. Thema: Blijf niet aan de kant! klik hier:

Lukas 6 – Wanneer ben je gelukkig?

Neede, 5 februari 2023. Preek over Lukas 6:20-26. Thema: Wanneer ben je gelukkig? klik hier:

Lukas 5 – ‘Je zonden zijn je vergeven’

Neede, 29 januari 2023. Preek over Lukas 5:17-26. Thema: ‘Je zonden zijn je vergeven’. klik hier: