1 Johannes 1 – Het leven is verschenen! – Paasfeest

Schildwolde, 17 april 2022. Preek over 1 Johannes 1:1-4. Het leven is verschenen! Paasfeest. Klik hier:

Johannes 20: Vrede zij u! Pasen!

Schildwolde, 4 april 2021. Preek over Johannes 20:19-23. Vrede zij u! Eerste paasdag. klik hier:

Markus 16: De dood overwonnen! Pasen 2020

Schildwolde, 12 april 2020 (Pasen). Preek over Markus 16 en 1 Korintiërs 15. De dood overwonnen. klik hier: mark16.20w

Lukas 24: Tot geloof gebracht – het paasvuur ontstoken. Pasen.

Schildwolde, 21 april 2019: Lukas 24:45. Tot geloof gebracht – het paasvuur ontstoken. Pasen, bevestiging ambtsdragers en afsluiting gemeenteproject. klik hier: Luk24d.19w

Matteüs 28 – De aarde beefde – Pasen!

Schildwolde, 1 april 2018. Matteüs 28:1-6. De aarde beefde <2>: Pasen! klik hier: Mat28.18w

Johannes 20: Rabboeni! – Pasen

Schildwolde, 16 april 2017. Johannes 20:11-18: Rabboeni! Mijn Heer! – Paasfeest. klik hier: joh20.17w

Scheen de zon op de dag van de opstanding?

Vraag:

Wat een feestelijke preek met Pasen! Toch heb ik een vraag over de zon op die dag. U zei dat de zon die dag scheen. Maar staat dat zo in de Bijbel? En kunt u ook aangeven waar in de Bijbel de ‘zon’ vaker als beeld van Christus wordt gebruikt?

 Reactie:

Pasen is een ‘hoogfeest’ voor christenen. Je kunt er beter over zingen, dan erover preken. Maar  preken moet ook gebeuren. Ik koos voor mijn preek de invalshoek dat de vrouwen bij het graf aankwamen bij zonsopgang. Dat staat letterlijk in de Bijbel, maar is in de Nieuwe BijbelVertaling niet helemaal duidelijk.

In de NBV staat in Markus 16:2: ‘Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf’. Maar letterlijk staat er: ‘Zeer vroeg op de eerste van de week komen zij aan bij het graf, bij het opgaan van de zon.’ (vertaling Naardense Bijbel).

De zon gaat dus op als de vrouwen bij het graf aankomen. Dit kun je lezen als een zakelijke mededeling: de dag begint. Toch denk ik dat die dag echt met zonneschijn begonnen is, anders had Markus het vast anders gezegd, bijvoorbeeld ‘toen het licht werd’ of ‘toen de dag aanbrak’.

Ik ben er ook van overtuigd dat Markus dit detail niet zonder reden noemt. Hij typeert er ook iets van het feestelijke van de Paasmorgen mee.

 In de preek heb ik dit als invalshoek gebruikt, om iets over de betekenis van de opstanding te zeggen. Wat ik verder zeg over de zon die het kruis, het graf en de wereld verlicht, is niet letterlijk bedoeld. Het is een poëtische insteek om iets te kunnen zeggen over de betekenis van de opstanding van Jezus.

Dat Christus (of God) in de Bijbel vaker als ‘zon’ en als ‘licht’ wordt aangeduid, zie je bijvoorbeeld in :
Ps 84:11 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Mal 4:2 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.
Joh 1:9  Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Joh 8:12  Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Mt 17:2  Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
Efe 5:14  Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’
Opb 1:16 Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

 

 

Markus 16, Pasen: een geloofwaardig verhaal

Schildwolde, 27 maart 2016. Voor de middagdienst op Pasen. Preek bij Markus 16:15-16. Pasen – een geloofwaardig verhaal. mark16b.16w

Markus 16, Pasen: …bij zonsopgang…

Schildwolde, 27 maart 2016. Pasen! Markus 16:2b: … bij zonsopgang … mark16.16w

Lukas 24:1-12: ‘Waarom zoekt u de Levende onder de doden?’ Pasen!

Schildwolde, 5 april 2015. Pasen. Lukas 24:1-12: ‘Waarom zoekt u de Levende onder de doden?’ luk24.15w