Prekenserie Samuël, profeet in onzekere tijden

In de afgelopen weken heb ik een prekenserie gehouden over Samuël, profeet in onzekere tijden. In de bijbelse verhalen over Samuël ligt wijsheid voor gelovigen in een tijd vol verandering, zowel in de maatschappij als in de kerk. In deze notitie is een korte samenvatting van de preken opgenomen.

Gods zegen gewenst!

De tien geboden – toegespitst op de tijd (november 2021)

In de tijd van oplopende besmettingen met het coronavirus, scherpere maatregelen en toenemende tegenstellingen, leek het mij goed om de tien geboden toe te spitsen op de tijd van vandaag.

Tien geboden – als kritische vragen.

Het is goed om de tien geboden soms heel dichtbij te brengen, ook al kan dat confronterend zijn. Deze bewerking helpt je om je voor God te verootmoedigen. Klik hier:

Tien geboden – vertolking vandaag

Luisterend naar de tien geboden van God, rondkijkend in de leefwerkelijkheid vandaag en overwegend wat anderen erover schreven en zeiden, heb ik een vertolking gemaakt van Gods wet voor de mensen vandaag. klik hier: Tien geboden vertolking CvD

‘Ik hou van Jezus’-spel

Afgeleid van het ‘Ik hou van Holland’ TV-programma, heb ik een ‘Ik hou van Jezus’-spel ontwikkeld. Het is gemakkelijk toepasbaar in groepen vanaf 6 personen en kost in de kortste variant drie kwartier. Het is leuk om op een andere manier als groep met elkaar en met de Bijbel bezig te gaan. In de bijlage: de spelbeschrijving en diverse onderdelen.  Ik hou van Jezus-spel

verklaring pastores Slochteren

11 februari 2015

Verklaring

Als pastores in de gemeente Slochteren vragen wij aandacht voor de gevoelens van mensen in het aardbevingsgebied in Groningen. In onze pastorale contacten komen we groeiende boosheid, onmacht en frustratie tegen rond de politieke en bestuurlijke gang van zaken. Veel van onze kerkleden zijn niet zozeer angstig en reageren redelijk nuchter op de bevingen. Ze zullen niet zo snel meedoen aan bijzondere acties. Maar onder de oppervlakte merken wij steeds meer wantrouwen. De voor Groningers kenmerkende loyaliteit aan de overheid staat onder druk. Er heerst een gevoel dat menselijke belangen ondergeschikt zijn aan economische en dat het prachtige gebied verder op achterstand komt door waardevermindering en ontvolking. Het is niet alleen in letterlijke zin dat Groningen onder de oppervlakte in beweging is!
Als pastores willen we spreekbuis zijn voor de gevoelens en onzekerheden die er leven. We zien hoe mensen behoefte hebben dat er naar hun ervaringen en zorgen geluisterd wordt. Binnen de kerken proberen we dat te doen. We roepen ook anderen op om mee te leven en zo mogelijk ondersteuning te bieden.
Op een dieper niveau ervaren we deze gevolgen van de gaswinning als een signaal dat ons stilzet bij ons beheer van de schepping en onze levensstijl. Ook plaatst het ons voor de vraag wat echt houvast in ons leven geeft.
Wij hebben christelijk vertrouwen in de zorg van God. Wij ervaren het ook als een christelijke roeping om onrecht en zorg aan de orde te stellen. En we bidden de overheden wijsheid en moed toe om in deze problematiek een toekomstgericht beleid te voeren, dat niet alleen gebaseerd is op economische en politieke overwegingen.

Het Pastores Overleg Slochteren

Simon Bijl – Hervormde Gemeente Slochteren
Kees van Dusseldorp – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schildwolde

Sjoerd Heij – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Harkstede/Meerstad
Jan Hommes – Hervormde Gemeente Schildwolde/Overschild/Hellum
Jan Hooiveld – Baptistengemeente Siddeburen
Bert Kamminga – Nieuw Apostolische Kerk Froombosch
Marieke Pranger – Protestantse Gemeente Scharmer/Harkstede
Albert Weemstra –Hervormde Gemeente Kolham
Geert Jan Weesies – Gereformeerde Kerk Siddeburen
Wim van der Wind – Hervormde Gemeente Siddeburen/Steendam/Tjuchem

Suggesties voorbededag Groningen

Voor de voorbededag in de provincie Groningen (02-02-2014) ivm de maatschappelijke en politiek onrust, hebben collega Jan Hommes (PKN Schildwolde) en ik een aantal suggesties geformuleerd. Ze zijn uiteraard naar eigen inzicht en creativiteit te gebruiken. voorbededag suggesties

Oproep voorbededag Groningen

Nav de onrust in de provincie Groningen ivm de aardbevingen, het gasbesluit en toenemende werkeloosheid, hebben collega Jan Hommes (PKN Schildwolde) en ik het initiatief genomen voor een voorbedezondag op 2 februari 2014. In deze bijlage staat de brief, waarmee we collega’s in de provincie oproepen om mee te doen.voorbededag oproep

Wil je voor me bidden?

Schildwolde, 29 september 2013. Wil je voor me bidden? pastorale zorg voor elkaar. Een paper tbv het jaarthema 2013-2014. jaarthema 2013

Alcohol en bijbel

Capelle, 31 oktober 2012. Paper voor de catechisaties: de Bijbel over alcohol, dronkenschap en verslaving. Alcohol