zondag 37: een christen staat onder ede

Schildwolde, 9 februari 2014. Preek over zondag 37: Als christen sta je altijd onder ede. z37.14w