Lukas 8: Jezus, een complete Redder!

Schildwolde, 3 maart 2019. Lukas 8: 22-39. Jezus, een complete Redder! Over de bevrijding van de bezeten man in het land der Gerasenen en de zegenende terugtrekking van Jezus. Luk08c.19w

Lukas 8

Capelle, 5 februari 2012. Lukas 8. Jezus bezoekt het land van de Gerasenen. Luk08c.12