Romeinen 8: Zeker van Gods liefde – belijdenisdienst

Schildwolde, 22 mei 2016. Romeinen 8:38-39. Openbare geloofsbelijdenis. Zeker van Gods liefde in Christus. rom8.16W

Deuteronomium 7 vervolg

Schildwolde, 27 oktober 2013. Deuteronomium 7: Gods liefdeskeus voor Israel. deut7b.13