Kolossenzen 3:1-4 De Geest richt ons op ‘boven’

Schildwolde, 8 juni 2014. Pinksteren Kolossenzen 3:1-4. De Heilige Geest doet ons streven naar wat boven is, waar Christus is. kol3.14w