2018: Met een goed verhaal op de kansel

Met een goed verhaal op de kansel. Over bijbelverhalen in de preek. In: Hans Schaeffer, Geranne Tamminga-van Dijk (red), Verhalen om te delen. Bij het afscheid van Peter van de Kamp. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn 2018, pag. 57-64. klik hier: met een goed verhaal op de kansel

verhalen om te delen

2016: Bijdragen in ‘Predikant in de praktijk’

Predikant in de praktijk - Arjan Berensen (red.)

Voor het boek van Arjan Berensen schreef ik diverse bijdragen over de praktijk van de preekvoorbereiding. Vanwege copyright mag ik de teksten hier niet opnemen.
Arjan Berensen (red), Predikant in de praktijk. Voorgangers over preken en preekvoorbereiding. Zoetermeer: Boekencentrum 2016.
Een link naar dit boek: http://boekencentrum.nl/boeken/Arjan-Berensen-%28red.%29/Predikant-in-de-praktijk/25088