Recensie Bert Altena

Webrecensie van dr. Bert Altena. Eerder als referaat in het Werkgezelschap Homiletiek.  recensie Bert Altena