Kolossenzen 3:16-17 – Laat Christus in jullie wonen

Schildwolde, 15 juni 2014. Kolossenzen 3:16-17: Laat het woord van de Christus rijkelijk in jullie wonen. Viering HA. kol3b.14w