Quiz voor de kinderen

Klik hier voor de quizvragen bij de preek van zondagmiddag 23 januari 2022:

Romeinen 5: Rechtvaardig verklaard

Schildwolde, 12 juli 2020. Preek over Romeinen 5:1-2. Rechtvaardig verklaard. Door geloof. In Jezus Christus. Openbare geloofsbelijdenis. klik hier: rom5.20w

Psalm 25: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd.

Schildwolde, 23 april 2017. Psalm 25:4-5: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Klik hier: Ps25.17w

Spreuken 18. De naam van de HEER is een sterke toren. Oudjaarsdag 2016.

Spreuken 18:10. De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. Oudjaarsdag 2016. spr18-16w

Johannes 1: Het Woord is mens geworden! Kerstfeest.

Schildwolde, 25 december 2016. Johannes 1:1-18. Het Woord is mens geworden! Kerstfeest. joh1-16w

Zondag 49 en Rechters 3: Laat uw wil gedaan worden!

Schildwolde, 25 september 2016. Preek over 3e bede van het Onze Vader: ‘Laat uw wil gedaan worden’. Bij Heidelbergse Catechismus zondag 49 en Rechters 3. Thema: ‘leer mij naar uw wil te hand’len’. z49-16w

2016: Preekschets Michazondag 2016

Preekschets over Micha 6:8 ten behoeve van de Michazondag 2016. Micha Zondag 2016 Preekschets Kees van Dusseldorp Zie http://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2016/07/Micha-Zondag-2016-kerkenpakket.pdf

Homepage-Micha 10 jaar

Liep Gabriël door de straten van Nazaret?

Vraag:

U zei in uw adventspreek dat de engel Gabriël ‘door de straten van Nazaret liep en het huisje van Maria binnenging’. Maar dat staat toch nergens? Voegt u dan niet iets van uzelf toe aan het bijbelverhaal?

Reactie:

Bij het eerste bericht dat Gabriël moet brengen bij Zacharias staat: ‘opeens verscheen hem een engel van de Heer aan de rechterkant van het reukofferaltaar’ (Luk.1:11). Maar bij het tweede bericht staat eerst dat God de engel naar de stad Nazaret zond (Luk.1:26) en vervolgens dat Gabriël ‘het huis van Maria binnenging’ (Luk.1:28). Nu kan een engel natuurlijk op verschillende manieren een huis binnengaan. Toch roept deze woordkeus het beeld op dat de engel gewoon door de deur binnenloopt. Ik vond dat opvallend. Om het verschil te benadrukken zei ik: ‘Deze engel verschijnt niet ineens, maar loopt door de straten van Nazaret en gaat het huisje binnen waar Maria is.’ Wellicht is dit een iets ander beeld van een engel, dan wij gewoonlijk hebben. Dat gebeurt wel vaker. Zo staat bij deze verschijningen bijvoorbeeld ook niet dat de engel stralend wit was en vleugels had. Het wordt zo wel afgebeeld op schilderijen en kinderbijbelplaten. Zeker bij deze verschijning van Gabriël aan Maria vraag ik me af of hij zo’n stralende verschijning was. Dit is inderdaad mijn invulling. Met mijn suggestie dat de engel door de straten van Nazaret loopt, heb ik geprobeerd om de Bijbeltekst recht te doen. Ik werd hierop overigens geattendeerd door de opmerkingen van prof. dr. J. van Bruggen in zijn commentaar op Lukas.

‘Ik hou van Jezus’-spel

Afgeleid van het ‘Ik hou van Holland’ TV-programma, heb ik een ‘Ik hou van Jezus’-spel ontwikkeld. Het is gemakkelijk toepasbaar in groepen vanaf 6 personen en kost in de kortste variant drie kwartier. Het is leuk om op een andere manier als groep met elkaar en met de Bijbel bezig te gaan. In de bijlage: de spelbeschrijving en diverse onderdelen.  Ik hou van Jezus-spel

Verwijst het water van Bethesda naar de doop?

Vraag:

Dag dominee,  

Op de vrouwenvereniging behandelen het bijbelboek Johannes. Bij hoofdstuk 5 : 1-18 het verhaal van de zieke van Betzata ( Bethesda) werd de vraag gesteld: Wijst het water van Bethesda ook naar de doop? Deze vraag kwam bij één van onze leden op bij het maken van voorstudie over dit bijbelgedeelte. Zelf konden we hier niet echt een antwoord op vinden.

Kunt u hier iets over zeggen?

met vriendelijke groet namens de vrouwenvereniging

Reactie:

Dag zusters,

Hartelijk dank voor uw vraag! Ik vind het altijd leuk om met een stukje bijbeluitleg aan het werk te gaan. In de eerste plaats beschrijft Joh.5:1-18 een belangrijk moment in de geschiedenis van Jezus. Deze genezing vormt de aanleiding voor de Joodse pogingen om Jezus te doden, omdat hij de sabbatswetten zou hebben geschonden. Het verhaal bepaalt heel hoofdstuk 5. Hierin is dus geen duidelijke verwijzing naar de doop. Als we wat meer in de gebeurtenis duiken, dan valt het nieuwe leven op, dat Jezus deze man geeft. Daar ligt wel een inhoudelijke verbinding met de doop, die immers ook verwijst naar het nieuwe leven. Het is echter niet het water dat voor dit nieuwe leven zorgt: de man heeft immers juist geen water nodig voor zijn genezing.

Bovenstaande lijkt dus een negatief antwoord op uw vraag: het water van Bethesda heeft geen verbinding met de christelijke doop.

Maar in de uitleg van dit gedeelte spelen nog wat grotere lijnen mee. Het is heel bijzonder om in de eerste hoofdstukken van Johannes de ‘water’-teksten naast elkaar te leggen. Water wordt verbonden aan het Woord, aan Christus, aan de Heilige Geest, aan het nieuwe leven. Dat geldt ook voor het water van Bethesda. Het zou goed kunnen dat Johannes juist deze uitspraken en gebeurtenissen van Jezus geselecteerd heeft, met de christelijke doop in zijn achterhoofd. De kerkvaders uit de eerste eeuwen verbinden daarom de betekenis van het water van Bethesda toch aan de doop. Het water staat voor Gods barmhartigheid en redding. Dat een engel het water moet aanraken, betekent dan dat God zelf het water van de doop krachtig moet maken. In de geschiedenis van de uitleg van deze gebeurtenis wordt soms ook de parallel getrokken met geschiedenis van Israël. De lamme staat dan symbool voor het volk dat geen gehoor geeft aan het evangelie. Men verwijst bijvoorbeeld naar de 38 jaar in Deut.2:14: de woestijntijd van Gods volk. Maar Jezus maakt duidelijk dat bij hem de redding begint, en niet door eigen werken. Hij is de ware betekenis van het water dat redding biedt. Deze grotere lijnen zijn altijd een beetje lastig te beoordelen. De een vindt ze aansprekend, de ander niet. In onze kerk en exegese wordt altijd primair gekeken naar de gebeurtenissen en uitspraken zelf. Met allerlei ‘diepere’ betekenissen zijn we wat terughoudender, omdat het niet altijd even overtuigend is. Soms lijkt het meer op inlegkunde dan op uitlegkunde.

Kortom: het water van Bethesda verwijst niet rechtstreeks naar de doop. Op de achtergrond zijn er wel lijnen te herkennen die iets laten zien van wat in de doop ook aan de orde is: water als symbool van redding en nieuw leven.

Met hartelijke groeten, Kees van Dusseldorp