Het tiende gebod – zondag 44: Let op je hart!

Schildwolde, 1 mei 2022. Preek over het tiende gebod – zondag 44 HC. Thema: let op je hart! klik hier:

1 Johannes 1 – Het leven is verschenen! – Paasfeest

Schildwolde, 17 april 2022. Preek over 1 Johannes 1:1-4. Het leven is verschenen! Paasfeest. Klik hier:

Johannes 19 – ‘Ik heb dorst’ – Goede Vrijdag

Schildwolde, 15 april 2022. Preek over Johannes 19:28-30. ‘Ik heb dorst’. klik hier:

Johannes 15: Liefde tegenover haat.

Schildwolde, 3 april 2022. Preek over Johannes 15:18-27. Liefde tegenover haat. 5e zondag veertigdagentijd. klik hier:

Daniël 6 – Blijf bidden! – biddag 2022

Schildwolde, 9 maart 2022. Biddag voor gewas en arbeid. Preek over Daniël 6 – Blijf bidden! klik hier:

Johannes 12 – Alles geef ik U!

Schildwolde, 6 maart 2022. Preek over Johannes 12:1-8. Thema: Alles geef ik U! Preek in het kader van veertigdagenproject: Ben je klaar voor het feest? Klik hier:

Johannes 14: In Jezus’ naam!

Schildwolde, 20 februari 2022. Preek over Johannes 14:12-14. Thema: ‘In Jezus’ naam!’ klik hier:

Sabbat en huwelijk als ‘bloemen uit het paradijs’?

Vraag:

In je preek noemde je sabbat en huwelijk de meegegeven ‘bloemen uit het paradijs’. Zou je kunnen uitleggen wat je daarmee precies bedoelt? En wat dat betekent voor hoe wij met huwelijk en sabbat moeten omgaan?

Reactie:

Het beeld van ‘bloemen uit het paradijs’ kwam ik tegen bij een schriftuitlegger. Het sprak mij erg aan. Sabbat en huwelijk zijn twee ‘structuren’ die God vanuit het paradijs heeft meegegeven aan de mens. Beide structuren zijn geen ingeschapen natuurkundige of biologische wetten (zoals bijvoorbeeld zwaartekracht of seksualiteit), maar bewuste instellingen van God, bedoeld voor het leven.

God stelde in het paradijs de rustdag in: ‘God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig’ (Gen.2:3). Later wordt de sabbat in de Bijbel vaak gemotiveerd vanuit de schepping (Ex.20:11; 31:16; Mark.2:27; Heb.4:4).

God stelde in het paradijs het huwelijk in: ‘God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper maken die bij hem past’ (Gen.2:18) ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt’ (Gen.2:24). Ook het huwelijk wordt later in de Bijbel gemotiveerd vanuit deze goddelijke instelling (Mat.19:4-6; 1 Kor.6:16; 11:12; Ef.5:31; Heb.13:4).

Sabbat en huwelijk zijn sociale ordeningen die al in het paradijs door God zijn aangebracht. Ze zijn ook direct verbonden aan het verbond tussen God en mensen. De sabbat als viering van dat verbond, het huwelijk als beeld van dat verbond. Na de zondeval zijn ze meegegeven aan de mens. Vandaar de beeldspraak van ‘bloemen uit het paradijs’.

Aan ons de taak om na te denken hoe die structuren bedoeld zijn, hoe ze zich ontwikkeld hebben (van sabbat naar zondag bijvoorbeeld), welk doel ze dienen en hoe we ermee omgaan in een gebroken wereld en in de gemeente van Christus. Zowel op het punt van sabbat als van huwelijk is veel discussie in de kerk en in de maatschappij. Als ik wat vragen noem over het huwelijk: Wanneer is een huwelijk een huwelijk? Hoe ligt dat bij mensen van hetzelfde geslacht? Is samenwonen van dezelfde orde als een huwelijk? Hoe moet je aankijken tegen echtscheiding?

Het omgaan met dit soort vragen vraagt om studie, gebed, zorgvuldigheid en gesprek. Je bent er niet met een simpele uitspraak dat we de situatie in het paradijs moeten nastreven. Daarmee doe je geen recht aan het onderwijs in de Bijbel en ook niet aan de realiteit vandaag. Dit is niet te plek om daar meningen over te geven, als ik die al zou hebben. Waar het mij om gaat, is dat we er – ondanks alle discussie en variatie – oog voor blijven houden dat sabbat en huwelijk echt ‘bloemen uit het paradijs’ zijn: structuren die we van God hebben meegekregen, die aan je levenspraktijk de kleur van God geven. Aan ieder de opdracht om er een goede invulling aan te geven die tot zegen is voor jezelf en voor anderen.

Zondag 41 – 7e gebod: The Voice of … God

Schildwolde, 23 januari 2022. Preek over het 7e gebod (zondag 41 Heidelbergse Catechismus). Thema: The Voice of … God. klik hier:

Quiz voor de kinderen

Klik hier voor de quizvragen bij de preek van zondagmiddag 23 januari 2022: