zondag 39 – het vijfde gebod – God kiest voor het gezin

Schildwolde, 20 december 2015. Het vijfde gebod (zondag 39): God kiest voor het gezin! z39.15w

Zondag 39: het vijfde gebod

Capelle, 25 september 2011. Preek zondag 39: 5e gebod. Je leeft als mens in verbondenheid. z39.11