2018: De predikant als liturg

De predikant als liturg. Een gespreksmodel om het voorgaan van de predikant te bespreken. Dienst, 66e jaargang nummer 1, 2018. pag 25-27. klik hier: De predikant als liturg

Dienst 2018-1

 

2017: De dominee hoeft niet meer te komen!

De dominee hoeft niet meer te komen? Over het omgaan met kritiek op de predikant. Rubriek ‘Vraag en antwoord’ in Dienst, 65e jaargang nummer 4, 2017. http://blad-dienst.nl/ De dominee hoeft niet meer te komen!

Dienst 2017-4