2018: De predikant als liturg

De predikant als liturg. Een gespreksmodel om het voorgaan van de predikant te bespreken. Dienst, 66e jaargang nummer 1, 2018. pag 25-27. klik hier: De predikant als liturg

Dienst 2018-1

 

Psalm 84 – het verhaal van de liturgie (jaarthema)

Schildwolde, 20 september 2015. Preek bij Psalm 84: ‘het verhaal van de liturgie’. Bij het jaarthema: ‘Wat doe je in de eredienst?’ Ps84.15w

Psalm 150: Gods kinderen zijn halleluja-mensen

Schildwolde, 15 december 2013. Preek over Psalm 150. Nav 80-jaar brassband ‘De Woudklank’. Gods kinderen zijn halleluja-mensen. Ps150.13w

Zondag, kerkdienst en je leven

Capelle, 30 augustus 2011. Paper tbv het jaarthema 2011: Een heer-lijke dag?! Hoe is de wisselwerking tussen zondag en kerkdienst met je geloof en je leven? Een heer-lijke dag?!

Zondag 18+19

Capelle, 23 januari 2011. Zondag 18 + 19 a , b. Jezus bepaalt de liturgie in hemel en op aarde. z18&19a.11