Romeinen 5 – wij leven in vrede met God

Schildwolde, 12 november 2017. Romeinen 5:1-11. Wij leven in vrede met God. Viering Heilig Avondmaal. klik hier: rom5.17w

Zondag 23

Capelle, 13 maart 2011. Zondag 23: de rechtvaardiging van een zondaar. [nabetrachting HA] z23.11