Zondag 49 en Rechters 3: Laat uw wil gedaan worden!

Schildwolde, 25 september 2016. Preek over 3e bede van het Onze Vader: ‘Laat uw wil gedaan worden’. Bij Heidelbergse Catechismus zondag 49 en Rechters 3. Thema: ‘leer mij naar uw wil te hand’len’. z49-16w

Filippenzen 2

Capelle, 19 augustus 2012. Filippenzen 2:12b-13. De noodzaak en basislijnen van heilig leven. fil2.12