1 Johannes 3:2 Wat we zijn en wat we worden …

Schildwolde, 11 juni 2017. 1 Johannes 3:1-3. ‘Wij zijn kinderen van God’ – viering Heilig Avondmaal. klik hier: 1joh3.17w

1 Johannes 2: Jullie zalving is blijvend! – Pinksteren

Schildwolde, 4 juni 2017. 1 Johannes 2:27: Jullie zalving is blijvend! Pinksteren. Klik hier: 1joh2b.17w

2 Timoteüs 2:1-13 – Het Woord is niet gebonden.

Schildwolde, 30 oktober 2016. 2 Timoteüs 2:1-13. Het Woord van God is niet gebonden. 2tim2-16b

2016: Onderweg: Christus verkondigen aan de mensen van vandaag.

Artikel over preken, naar aanleiding van het nieuwe boek van Tim Keller. Over christocentrische en tekstverklarende prediking. In: Onderweg, jaargang 17, nr 2, pag.8-11. (17 september 2016). Artikel lezen: klik hier: onderweg-september-2016

Het nieuwste nummer: OnderWeg nr. 17

http://www.onderwegonline.nl/7645-tim-keller-over-preken

 

Spreuken 14:10: Niet begrepen, wel geliefd.

Schildwolde, 21 augustus 2016. Spreuken 14:10. Niet begrepen, wel geliefd. Spr14.16w

Romeinen 8: Zeker van Gods liefde – belijdenisdienst

Schildwolde, 22 mei 2016. Romeinen 8:38-39. Openbare geloofsbelijdenis. Zeker van Gods liefde in Christus. rom8.16W

Scheen de zon op de dag van de opstanding?

Vraag:

Wat een feestelijke preek met Pasen! Toch heb ik een vraag over de zon op die dag. U zei dat de zon die dag scheen. Maar staat dat zo in de Bijbel? En kunt u ook aangeven waar in de Bijbel de ‘zon’ vaker als beeld van Christus wordt gebruikt?

 Reactie:

Pasen is een ‘hoogfeest’ voor christenen. Je kunt er beter over zingen, dan erover preken. Maar  preken moet ook gebeuren. Ik koos voor mijn preek de invalshoek dat de vrouwen bij het graf aankwamen bij zonsopgang. Dat staat letterlijk in de Bijbel, maar is in de Nieuwe BijbelVertaling niet helemaal duidelijk.

In de NBV staat in Markus 16:2: ‘Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf’. Maar letterlijk staat er: ‘Zeer vroeg op de eerste van de week komen zij aan bij het graf, bij het opgaan van de zon.’ (vertaling Naardense Bijbel).

De zon gaat dus op als de vrouwen bij het graf aankomen. Dit kun je lezen als een zakelijke mededeling: de dag begint. Toch denk ik dat die dag echt met zonneschijn begonnen is, anders had Markus het vast anders gezegd, bijvoorbeeld ‘toen het licht werd’ of ‘toen de dag aanbrak’.

Ik ben er ook van overtuigd dat Markus dit detail niet zonder reden noemt. Hij typeert er ook iets van het feestelijke van de Paasmorgen mee.

 In de preek heb ik dit als invalshoek gebruikt, om iets over de betekenis van de opstanding te zeggen. Wat ik verder zeg over de zon die het kruis, het graf en de wereld verlicht, is niet letterlijk bedoeld. Het is een poëtische insteek om iets te kunnen zeggen over de betekenis van de opstanding van Jezus.

Dat Christus (of God) in de Bijbel vaker als ‘zon’ en als ‘licht’ wordt aangeduid, zie je bijvoorbeeld in :
Ps 84:11 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Mal 4:2 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.
Joh 1:9  Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Joh 8:12  Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Mt 17:2  Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
Efe 5:14  Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’
Opb 1:16 Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

 

 

Zondag 41, 7e gebod: Getrouwd met Christus

Schildwolde, 13 maart 2016. Preek over zondag 41, bij het 7e gebod. Thema: Getrouwd met Christus. Met viering avondmaal. z41.16

zondag 21: de kerk leeft van vergeving

Schildwolde, 31 mei 2015. Zondag 21: kerk, gemeenschap en vergeving. Thema: de kerk leeft van vergeving. z21.15w

1 Korintiërs 1:5: Je bent rijk in Christus! Openbare geloofsbelijdenis

Schildwolde, 17 mei 2015. 1 Korintiers 1:5: Je bent rijk in Christus. Openbare geloofsbelijdenis.1Kor1.15w